Kako ljudi koji plaćaju za seks zamišljaju idealni odnos sa seks radnicama