O abortusu koji sam imala dok sam pokušavala da ostanem čista od droge