Naučnici kažu da je stresnije biti konobar nego neurohirurg