Čovek je upao u veliku, naizgled lažnu rupu u muzeju umetnosti