Stručnjaci se brinu da bi svet posle izolacije mogao dočekati nalet eksploatacije i „modernog ropstva“