Najnovije upozorenje da srljamo u katastrofu nam je stiglo od bankara