Ljudi su nam ispričali najgore stvari koje su izgovorili na kokainu