Kvir lični treneri su u svakodnevnoj borbi protiv heteronormativnosti