Ovaj deka je na svoj bicikl okačio 11 telefona da bi igrao ’Pokemon Go’