Kako je i zašto RTS 24 sata direktno prenosio predstavu "Olimp"