Pričama o mojoj rehabilitaciji pomažem ljudima da odu na lečenje zavisnosti