Sve čega se plašiš kada u porodici postoji nasleđe bipolarnog poremećaja