​Kakve sam sve mušterije imao tokom 12 godina muške poslovne pratnje