Sećanje na Vladimira Rodionoviča Klička, oca slavnih šampiona i žrtve Černobilja