Rat na Kosovu 20 godina kasnije - sećanja reporterke