Grupa ABBA ima svoj muzej i tamo je sve potpuno nenormalno