Muzika koju hirurg sluša može da utiče na njega tokom operacije