Kina gradi ogromnu fabriku za kloniranje životinja