bulevard

  • 5.10.16

   VICE u kraju: Taj bulevar u Nišu

   Park je okružen soliterima sagrađenim zlatnih sedamdesetih. Zlatnih jedino za Bulevar, jer je pre toga ovde bila samo prazna poljana obrasla travurinama.

  • 6.5.15

   Upucao me parking ridža snajperista

   Budući da ova tema nije samo romantične prirode, već da ima primese detektivnsko/ratne/špijunske drame, nastaviću opisujući događaje po satnici