Daniel Bukumirović

    • 6.19.15

      Tinejdžeri u Srbiji pod sankcijama devedesetih

      Tokom te tri godine, sve je stalo. Sem rata, inflacije i unutrašnje političke borbe. Ipak, u trenucima kada se nismo bavili preživljavanjem i politikom, pokušavali smo da se zajebavamo, kao i svi klinci na svetu.

  • Reklame