gramatika

6.13.17

Ispravljao sam ljudima gramatičke greške na četu i doveo ih do ludila

Stvarno treba da budete poseban tip smarača da biste ukazivali ljudima na pravopisne greške.

8.9.15

Seks ljudi sveta moraju da se ujedine i ozvaniče pojam „seks osoba“

Neodgovarajuća pitanja, komentari i opaske o seksu su moja specijalnost. Nemam nikakve filtere, i ne znam za granice.