konsultanti

5.12.18

Nauka kojom se određuju jelovnici u lancima restorana

Bila sam marketinški konsultant za restorane. Evo kako to izgleda iza zavese.