krivični zakonik

8.20.19

Kako je manjak parking mesta u jednom holandskom gradu doveo do izmene zakona o drogama u toj zemlji

Da li bi turistima u Holandiji trebalo da bude dozvoljeno da kupuju travu?

1.29.19

Pitali smo stručnjake da procene predlog strože kaznene politike koju je najavio Vučić

O predsednikovim predlozima za VICE pričaju profesorka Vesna Rakić-Vodinelić i advokat Ognjen Rašuo.

10.31.17

Šta bi promenila peticija za uvođenje doživotne kazne u Srbiji

"Izgleda kao da se na ovu emotivnu reakciju roditelja nastavilo populizmom."

10.30.15

Šta te čeka kada te uhvate sa drogom u Srbiji

Tri člana zakona propisuju sankcije za dela koja se tiču opojnih droga.

Reklame