Лу Рид

  • 10.27.16

   Fotografije Bouvija i Lua Rida koje dosad niste videli

   Ono što je Rozenbaum video prosto kao "način da se zapamte koncerti koje ste posećivali" postalo je važan vizuelni dokument Njujorške istorije.

  • 10.20.15

   Bekstvo iz Srbije u Mađarsku sa Luom Ridom

   Premijer Mađarske ono veče kada sam gledao Lua bio je Viktor Orban. Tada je imao isto godina koliko i ja sad. Sadašnji premijer Mađarske je Viktor Orban. Onda nisam imao pojma ko je čovek, danas mi je nešto jasnije. Njega nazivaju fašistom, ali ja...