novi stan

    • 4.29.18

      Najgore stvari u vezi sa selidbom

      Veoma je verovatno da ste, kao i ja, primorani da se makar jednog godišnje selite. Ovo su najgore stvari u vezi te radnje.