Pacifizam

1.27.17

Kako me je susret sa pijanim neonacistom naveo da preispitam svoj pacifizam

Ako se ne suprotstavim nacisti koji maršira strojevim korakom, kršim li neku društvenu normu?