pismo mlađem sebi

    • 12.22.15

      Pismo 20 godina mlađem sebi

      „Dragi Skočo, obraćam ti se sa 'dragi' samo zato što tako nalaže red, ne zbog toga što si mi nešto posebno drag. Znam da ne jebeš red ni dva posto, ali kad budeš došao u moje godine malo ćeš morati, pa nije zgoreg da počnemo u tom tonu od samog početka.