Repriza mature

6.7.15

​Zašto maturu treba slaviti samo jednom

Poenta je sledeća – ne treba ponavljati određene događaje.