suštinska pitanja

    • 11.6.18

      Šta je "Ništa"?

      Zamolili smo jednog fizičara i jednog filozofa da nam objasne šta je ništa i to je zaista bilo nešto.