FYI.

This story is over 5 years old.

vesti

Žene Islamske države: manifest militantnih ekstremistkinja

Ženski odred Islamske države nedavno je objavio kritiku „varljivog islamskog modela" Saudijske Arabije, manifest kojim se objašnjava šta mogu da očekuju žene koje pristupe samoproklamovanom kalifatu u delovima Iraka i Sirije.
Slika via Quilliam Foundation

Ženski odred Islamske države nedavno je objavio kritiku „varljivog islamskog modela" Saudijske Arabije, manifest kojim se objašnjava šta mogu da očekuju žene koje pristupe samoproklamovanom kalifatu u delovima Iraka i Sirije.

Misli se da je ovaj traktat od 10,000 reči pod naslovom „Žene Islamske države" sastavio odsek za komunikaciju Al-Kansa brigade, koju finansira ISIS a čine je isključivo žene.

Reklame

Arapska verzija je u januaru okačena na forum islamskih radikala. Fondacija Kilijam – koja sebe naziva „prvim anti-ektremističkim stručnim savetom" – nedavno je prevela dokument na engleski.

U uvodu se tvrdi da je „prošlo vreme zapadne dominacije i uticaja na naš način života". Poruka je naizgled upućena ženama u Zalivu, posebno u Saudijskoj Arabiji. Navodi se da tekst „ne treba smatrati definitivnim zakonikom" Islamske države, niti ga treba videti kao „zvanični pravilnik koji uređuje ponašanje žena". Naprotiv, namera je da se razjasne „nejasnoće koje su se nedavno pojavile" u vezi za ulogom žena u Islamskoj državi.

Autori kažu da je prihvatljivo da se devojčice od devet godina udaju, i ističu da se „većina nevinih devojaka" uda do 16. ili 17. godine dok su „još mlade i aktivne". Takođe se kaže da bi „idealno" obrazovanje za ženu trebalo da počne oko sedme godine a završi se do petnaeste „ili nešto ranije".

Prave se da su država, a kao što su svakoj državi potrebni doktori, advokati i tako to – potrebne su joj i žene.

Učenice bi trebalo da savladaju pletenje, obradu tkanine, osnove kuvanja i vaspitanje dece. Prirodne nauke bi takođe trebalo da budu zastupljene tokom ranog obrazovanja, ali u višim razredima akcenat bi trebalo da bude na šerijatskom zakonu, islamskoj istoriji, izučavanju života Proroka Muhameda i njegovih sledbenika.

U delu koji odbacuje arapske lekare i naučnike iz zlatnog doba islama kao „jeretike", tekst navodi da ni dečaci ni devojčice ne bi trebalo da „provedu život učeći svetovnu nauku koja ne sadrži nikakvu duhovnu vrednost, osim onih grana kojima se odbijaju napadi moćnih nevernika i tako pomaže pravovernima." Trebalo bi usredsrediti se na razvoj verskog znanja.

Reklame

Čarli Vinter koji je za Kilijam preveo ovaj manifest kaže za VICE News da tekst pruža zanimljiv uvid u precizno ciljane propagandne metode koje koristi ISIS. Regrutacija žena je od ogromnog značaja za ostvarenje cilja.

„Prave se da su država," kaže on o radikalnoj islamskoj grupi, „A kao što su svakoj državi potrebni doktori, advokati i tako to – potrebne su joj i žene."

Vinter navodi da kad ISIS pokušava da privuče žene sa zapada, obično se obraća onima koje traže novi način življenja, pozivaju se da „pristupe sestrinstvu" i „pomognu osnivanju nove države". Ali u ovom dokumentu naglašene su ideje koje bi trebalo da privuku žene-ekstremiste iz Saudijske Arabije.

„Sasvim je jasno da su većina prikaza, ideja, i pritužbi osmišljeni i izabrani sa namerom da izazovu odjek među ženama u čijem se okruženju primenjuje vrlo stroga interpretacija šerijatskog zakona.," dodaje Vinter.

Opisi prikladnog ponašanja i ophođenja muslimanke ilustruju ono što on naziva „idealizovanom ulogom žene u Islamskoj državi", neaktivan život potčinjavanja muškarcima.

Po navodima dokumenta, prirodno mesto za svaku ženu je kod kuće, gde ona sledi muževljeve naredbe. Osim što izlazi iz kuće da bi izučavala verska pitanja, žene bi trebalo da napuštaju dom samo ako „neprijatelj napada a muškarcima je potrebna pomoć da odbrane zemlju", ili ako se bavi medicinom ili obrazovanjem.

„Danas je problem u tome što žene sa razlogom odbacuju svoje osnovne uloge, one koje su u skladu sa najdubljom ženskom prirodom; žene nemaju pravu predstavu o muškarcu; sve je više muškaraca kojima nedostaje muževnosti, koji ne mogu da ispune uloge njima dodeljene," kaže se u dokumentu.