FYI.

This story is over 5 years old.

Svaštara

Upotreba kanabisa može da izazove ponašanje "nalik autističnom"

Otkrili smo da kad zamolite korisnike kanabisa da razmišljaju o tuđim emocijama i poistovete se sa njima, njima to teže pada.

PHOTO: ZOA via STOCKSY

Prema novom izveštaju, pušenje trave može da utiče na vašu sposobnost da saosećate sa ljudima i obradite emocije. Razgovarali smo sa autorkom ove studije, koja kaže da su joj se istraživači već obratili povodom upotrebe kanabisa za lečenje autizma.

Posle objavljivanja najnovijeg izveštaja u naučnom žurnalu PLOS ONE, arhetip duvadžije kao suštinski iskuliranog lika možda će morati preciznije da se ažurira u ledenog. Istraživači sa Univerziteta u Koloradu, koji su proučavali efekte kanabisa na obradu emocija, otkrili su da su ljudi koji puše travu iskazali snažnije reakcije na negativne emocije od travno trezvenih ekvivalenata i da im je bila umanjena sposobnost saosećanja. Možda zbog toga Riana, za koju se zna da voli da zdimi džokavac kraj bazena, ne želi ni da čuje za vašu krizu.

Reklame

Doktorka Lusi Trup je dve godina aktivno proučavala dugoročne efekte na 70 učesnika koji su pušili kanabis, prema sopstvenom priznanju, povremeno ili hronično. Studija je sprovedena u tri dela: implicitan test emocija, eksplicitan test emocija i test empatije, u kojima se od dobrovoljaca tražilo da posmatraju izraze emocija na ljudskim licima — pozitivnu, neutralnu i negativnu — i posle im ocenjivanja sposobnost saosećanja. Jedan od rezultata koji je najviše iznenadio bio je da su korisnici kanabisa obično imali niži stepen empatije od kontrolne grupe.

Ovaj rezultat otvorio je niz pitanja u vezi sa travom i autizmom, iako se ova trenutna studija nije direktno bavila vezom između njih. "Obratio mi se veliki broj istraživača koji su veoma zainteresovani za upotrebu kanabisa u lečenju autizma i da li postoji neka veza između ta dva, uključujući i posledičnu", izjavila je doktorka Trup. "Otkrili smo da kad zamolite korisnike kanabisa da razmišljaju o tuđim emocijama i poistovete se sa njima, njima to teže pada. Ta nemogućnost da saosećaju odslikava ponašanje nalik autističnom. To je zasigurno nešto oko čega vredi porazmisliti."

Uz sve to, doktorka Trup je od učesnika tražila da se podvrgnu implicitnom emotivnom zadatku, I kontrolna grupa nepušača i korisnici kanabisa bili su povezani na elektroencefalogram (EEG) dok su im pokazivana lica sa pozitivnim, neutralnim i negativnim izrazima lica, ali su zamoljeni da se usredsrede na pol prikazanog lica. Kasnije je od njih traženo da se prisete emocija koje su im pokazane, a korisnici kanabisa su prošli mnogo slabije u ovom zadatku od nekorisnika. Iz ovih rezultata doktorka Trup izvlači zaključak da trava inhibira sposobnost osobe da intuitivno prepozna emocije kad se ne fokusira eksplicitno na njih.

Otkrili smo da kad zamolite korisnike kanabisa da razmišljaju o tuđim emocijama i poistovete se sa njima, njima to teže pada.

Da bi se izmerila obrada eksplicitnih emocija, učesnici su gledali lica sa pozitivnim, neutralnim i negativnim izrazima — ovaj put se usredsredivši na njih eksplicitno — i od njih je traženo da prepoznaju prikazane emocije. Doktorka Trup kaže da su prilikom merenja moždanih talasa nezavisnih od upotrebe trave, ljudi obično pokazivali jače reakcije na pozitivne emocije. Ali u studiji doktorke Trup, rezultati EEG-a pokazali su da su duvadžije imale jaču reakciju na negativne izraze lica.

Doktorka Trup objašnjava da bi ovi podaci mogli da daju uvid i u neželjene efekte upotrebe kanabisa prilikom samolečenja i regulisanja poremećaja raspoloženja. "U nekim slučajevima, trava može da ublaži negativne emocije, ali može da se dogodi i suprotno. Zato što neki korisnici kanabisa nisu sposobni da obrade negativne emocije, to može da se odrazi i na njihov društveni život. Oni ne mogu da prepoznaju kad su drugi besni. Oni ne mogu da prepoznaju kad su oni sami besni. Ali postoji i mnogo drugih individualnih varijacija", kaže ona. "Da li kanabis deluje kao antidepresiv i suzbija negativne emocije? Ili je upravo suprotno? To je ključno pitanje u svemu ovome."

Pratite VICE na Facebooku, Twitteru i Instagramu