nauka

Naučnici procenili: Energenata na Zemlji biće samo do 2371. godine

Kada će nastupiti dan kada smo potrošili svu dostupnu energiju na planeti Zemlji? Za nekih trista godina, sudeći po podacima dobijenim u novom istraživanju.
Kada će nastupiti dan kada smo potrošili svu dostupnu energiju na planeti Zemlji? Za nekih trista godina, sudeći po podacima dobijenim u novom istraživanju.
Foto: mohamad syam / 500px via Getty Images

Tokom prethodnih hiljada godina, ljudi su trošili sve više i više energije, počevši od prastarih društava koja su koristila domaće životinje i vatru, do modernih izvora, kao što su fosilna goriva, nuklearna energija i obnovljivi izvori, kao što su vetar, voda i Sunce.

Važno je napomenuti da je dobijanje energije od Sunca i drugih prirodnih izvora količinski ograničeno, i svrstalo bi nas u Tip I civilizaciju, prema Kardaševoj skali, metrici koja rangira naprednost civilizacije na osnovu njenih sposobnosti da stvara energiju.  

Reklame

Sada, tim koji vodi Džonatan Jiang, naučnik pri NASA Jet Propulsion laboratoriji, proizveo je novu pretpostavku o tome do kada ljudi imaju rok da postignu ovaj status: u pitanju je 2371. godina. Istraživači su do ovog zaključka došli analizirajući “potrošnju zaliha energije tri najvažnija energetska izvora” - fosilnih goriva, nuklearne energije i obnovljive energije - uračunavajući verovatnoću da ćemo se uništiti sebe ovim izvorima energije što je koncept poznat kao Veliki Filter, prema istraživanju objavljenom na serveru arXiv.

Nazvan po svom idejnom tvorcu, ruskom astronomu Nikolaju Kardaševu, Kardaševa skala počije planetarni nivo kategorijom, Tip I, onda zamišlja Tip II civilizaciju, koja bi imala pristup svoj energiji svoje zvezde, pre nego što postane Tip III civilizacija, koja bi mogla koristiti energiju iz čitave galaksije. Jiang i njegove kolege takođe su se pozvali i na jednu formulu koju je razvio američki astronom Karl Sagan, koji Kardaševu skalu predstavlja kao gradijent, umesto kao tri različita stadijuma.

“Da bi čitava svetska populacija dostigla Tip I Kardaševe civilizacije, morali bismo raviti i omogućiti pristup naprednijoj tehnologiji svim odgovornim nacijama, a da obnovljivu energiju koristimo širom sveta, a nju će stvarati vlade i privatni biznisi”, rekli us Jiang i njegove kolege u ovom istraživanju, koje još uvek nije prošlo proces peer review

Reklame

“Samo kroz potpuno shvatanje naših zajedničkih potreba i širokom saradnjom čovečanstvo će postići to da ne samo izbegne Veliki Filter, već da nastavlja da nadmašuje Kardašev Tip I, pa čak i više od toga”, dodali su oni.

Ljudi su verovatno hiljadama godina udaljeni od toga da postanu Tip II ili Tip III civilizacije, pretpostavljajući da postoji sva ta energija koju možemo iskoristiti. Ipak, već smo na impresivnih 73 posto puta ka postizanju statusa civilizacije Tip I, što je progres koji je došao sa sopstvenom, neodržviom cenom. Fosilna goriva su primarni izvor energije na svetu, a izazivaju brze klimatske promene, što je trend koji povećava učestalost smrtonosnih fenomena kao što su prirodne katastrofe i zagađenje, koji predstavljaju pretnju i podsetnik da smo na pogrešnom putu da završimo kao što poretpostavlja Veliki Filter.

Iz ovog razloga, ovo novo istraživanje kaže da treba pod hitno napustiti fosilna goriva tokom naredne tri decenije, samo kako bismo preživeli, i eventualno postali civilizacija Tip I. Iza horizonta su novi izvori energije: nuklearna, solara, hidro i vetroenergija - sve treba koristiti više, kako bi se ispunile potrebe globalnog društva. Takođe, ono nuklearnu energiju posmatra kao potencijalno opasnu, ako se njom ne rukuje kako treba.

“Još jedna neizbežna zabrinutost podiže se oko nuklearne energije koja bi potencijalno mogla predstavljati opasnost po sav život na zemlji, ali je moćan resurs, dok pokušavamo da izbegnemo Veliki Filter”, rekao je ovaj tim. “Ipak, uz povećanje korišćenja ove energije mora doći i do poboljšanja tehnologije odlaganja radioaktivnog otpada, i tranzicija na čistije oblike energije.”

Jiang i njegove kolege citirali su drugo slično istraživanje koje je procenilo da će ljudi možda dostići status Tipa I, koji će uslediti 2347. godine, koja bi mogla biti prelomna. Ipak, ovo novo istraživanje ukazuje da će do ove tačke doći nekoliko decenija kasnije.

Ovo istraživanje kaže da će ljudi tokom narednih nekoliko decenija moći da pređe na obnovljive izvore energije, tako da možemo očekivati da dostignemo Tip I negde u 24. veku. Istraživači priznaju da postoje poteškoće u pravljenju ovih pretpostavki, kao i da postoji mnogo nejasnoća i nesigurnosti, ali kažu da treba na vreme razviti osećaj odgovornosti i zaštititi našu planetu i sve njene stanovnike.

 “Osim nebrojeno mnogo miliona vrsta koja su na Zemlji živela i žive u prošlosti i sadašnjosti, tehnološki napredak stavio je budućnost našeg sveta i sudbinu svega živog u ruke ljudske civilizacije”, rekao je tim Jianga. “Očigledno, nema povratka od daljeg napretka. Od najveće je važnosti i urgentnosti to kako ćemo odabrati da nastavimo ovim putem.”