kovid-19

Saopštenje Medicinskog fakulteta povodom Peticije protiv vakcinacije dece eksperimentalnim vakcinama

Stručnjaci odgovaraju organizatorima peticije
38134357881_745356eef2_k
Foto: Unicef

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu se uvek zalagao za sveobuhvatnu primenu vakcinacije kao civilizacijskog dostignuća u medicini, a kada se radi o aktuelnoj pandemiji COVID-19, brojni nastavnici i saradnici Fakulteta su uzeli učešća kako u definisanju terapijskih i preventivnih pristupa, tako i u njihovoj primeni, uz snažnu podršku Fakulteta.

U tom smislu smo bili izuzetno neprijatno iznenađeni kada smo dobili informaciju o postojanju Peticije protiv vakcinacije dece eksperimentalnim vakcinama protiv COVID-19 u Srbiji, koja sadrži niz netačnih, stručno neutemeljenih i neargumentovanih tvrdnji, koje nisu iznesene na stučnim skupovima već prezentirane javnosti na način koji može naneti nepopravljivu štetu ne samo vakcinaciji dece nego i toliko potrebnom ubrzanju vakcinacije protiv ove bolesti u celini.

Reklame

Posebno je nedopustivo što su aktivni potpisnici i promotori Peticije dva profesora Medicinskog fakulteta u Beograda, koji se na svoje zvanje otvoreno pozivaju, i od čijeg se postupka Fakultet energično ograđuje. Iako je više puta jasno izražen stav nastavnika i saradnika Fakulteta o pitanjima na koje se odnosi ova peticija, na inicijativu obe katedre i instituta, u daljem tekstu navodimo zajedničko saopštenje Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, Katedre za mikrobiologiju i Katedre za imunologiju Medicinskog fakulteta, koje jasno izražavaju navedene stavove.

Za Kolegijum Dekana

Prof dr Nebojša M. Lalić

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

SAOPŠTENJE

Nastavnici i saradnici Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, članovi Katedre za mikrobiologiju i Katedre za imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu apsolutno ne podržavaju stavove iznete u peticiji „Stop diskriminaciji i prinudi oko Kovid 19 vakcinacije za decu“.

Nastavnici i saradnici Instituta za mikrobiologiju i imunologiju snažno podržavaju vakcinaciju protiv COVID-19 svih starosnih i drugih grupa za koje su vakcine odobrene, jer je to jedini način za efikasno i dugoročno rešavanje pandemije. Vakcine čija upotreba je odobrena su bezbedne i korist od njihove primene daleko premašuje bilo koji mogući rizik.

Peticiju je pokrenula grupa lekara, od kojih su neki profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu, uključujući i jednog redovnog profesora na predmetu Mikrobiologija. U tekstu peticije iznet je niz netačnih, stručno neutemeljenih i neargumentovanih tvrdnji. Sa potpunim ubeđenjem i čiste savesti, mi tvrdimo da je jedina nesumnjivo tačna tvrdnja u tekstu peticije ona koja se odnosi na “lažno predstavljanje medicinskih istina” i “širenje pseudonauke”. Tekst ove peticije je pravi primer i jednog i drugog.

Reklame

Kao nastavnici i saradnici najvećeg medicinskog fakulteta u zemlji treba da se zapitamo kako i zašto se bilo ko sa medicinskim obrazovanjem odluči da podrži ovakvu inicijativu, ali nam je takođe dužnost da kažemo da ovakav pseudonaučni i pseudokritični pristup značaju, dijagnostici i prevenciji oboljenja COVID-19 nanosi stvarnu i ozbiljnu štetu zdravlju svih nas.

Članovi Katedre za mikrobiologiju (24 od 25 članova):

Prof. dr Tanja Jovanović, prodekan za redovnu nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu

Prof. dr Dragana Vuković, upravnik Instituta za mikrobiologiju i imunologiju

Prof. dr Nataša Opavski, šef Katedre za mikrobiologiju

Prof. dr Branislava Savić

Prof. dr Sanja Mitrović

Prof. dr Lazar Ranin

Prof. dr Maja Ćupić

Prof. dr Aleksandar Džamić

Prof. dr Slobodanka Đukić

Prof. dr Ivana Dakić

Prof. dr Maja Stanojević

Prof. dr Aleksandra Knežević

Prof. dr Ivana Ćirković

Prof. dr Ivana Lazarević

Prof. dr Ivana Čolović Čalovski

Prof. dr Vera Mijač

Doc. dr Ana Banko

Doc. dr Ina Gajić

Doc. dr Irena Aranđelović

Doc. dr Eleonora Dubljanin

Asist. sa doktoratom dr Danijela Miljanović

Asist. dr Stefan Mijatović

Asist. dr Dušan Kekić

Asist. dr Marko Janković

Članovi Katedre za imunologiju (9 od 9 članova):

Prof. emer Marija Mostarica Stojković

Prof. dr Vladimir Trajković, šef Katedre za imunologiju

Prof. dr Dušan Popadić

Prof. dr Vera Pravica

Prof. dr Miloš Marković

Doc. dr Emina Milošević

Doc. dr Vladimir Perović

Asist. sa doktoratom dr Irena Vuković

Asist. dr Marina Stamenković

Beograd, 17. 8. 2021. godine