FYI.

This story is over 5 years old.

Umetnost

Da li skeniranjem mozga možemo doći do idealnog lika

Fotograf Skot Šasero bavi se idealom lepote koristeći Fotošop i EEG skener.
Fotografije dobijene posredstvom umetnika

Tekst je objavljen na Creators

U projektu Original Ideal, fotograf Skot Šasero kombinuje skeniranje moždanih talasa, foto-editing, i psihologiju. Kroz seriju brižljivo izvedenih manipulacija fotografija, Šasero pokušava da zabeleži idealizovane doživljaje samog sebe u subjektu.

Prvi korak je fotografija subjekta u osnovnom, minimalno aktiviranom stanju. Zatim se na sliku primenjuje čitav niz modifikacija – uređuje se kosa, ten, struktura kostiju lica – da bi se lik što više ili što manje uskladio u odnosu na moderni ideal fotošopovane lepote. Modeli se zatim podležu Emotiv elektroencefalogramu, skenira im se moždana aktivnost dok gledaju pedeset izmenjenih fotografija sopstvenenog lica. Rezultati skeniranja se analiziraju u potrazi za „tragom mentalnog fokusa koji se može tumačiti kao pozitivna emotivna reakcija", što Šasero zove angažmanom.

Reklame

„Metodologija je još uvek u probnoj fazi", kaže Šasero za Creators. „Mnogo toga još treba unaprediti. Navodno idealna je prosto ona fotografija na koju subjekat reaguje pozitivno čim mu se prikaže, što se ne može jasno razlikovati od teorijski specifičnog prikaza svog idealnog lika."

Original Ideal omogućava Šaserou da ispita nove stavove o lepoti kao funkciji ličnog identiteta, a ne društvenih standarda kojima su se bavili drugi projekti – Ester Honig sa Before and After, Aleks Džon Bek sa Both Sides Of. Šasero smatra da je cilj projekta ispitivanje „zavisnosti svakodnevnih interakcija od stavova koje momentalno zauzmemo o drugima čim vidimo kako izgledaju, tog skoka od fizičke u psihičku sferu."

Kao konačan rezultat, Šasero suočava svoje originalne svedene portrete sa modifikovanim verzijama na koje su subjekti najbolje reagovali. Sledi kratak dokumentarni prikaz Šaserovog procesa u režiji Sebastijana Kabrere. Ispod klipa nalazi se još nekoliko parova fotografija iz Original Ideal projekta.