FYI.

This story is over 5 years old.

Istraživanje

Šta smo naučili dajući delfinima LSD

Komunikacija između životinja i ljudi će izgleda ipak biti moguća.

Tokom 1961. godine nekoliko najboljih svetskih naučnika se okupilo u opservatoriji Green Bank u Zapadnoj Virdžiniji, domu jednom od najmoćnijih radioteleskopa na svetu i mestu rođenja modernog istraživanja vanzemaljske inteligencije. Sastanak je održan kako bi se odlučilo da li je pretraga kosmosa za znacima postojanja vanzemaljskog života ideja koju vredi sprovoditi.  Grupa naučnika je sebe nazvala Odred delfina u čast Džona Lilja, neurologa koji je na vrhuncu svoje karijere uzeo LSD i pokušao da priča sa delfinima.

Reklame

Svega nekoliko godina ranije, Lili, školovani neurolog, proširio je svoje polje istraživanja na svest i mozak delfina. Istakao je da je 'mozak delfina otprilike iste veličine kao i čovekov'. "Ako su pametni koliko i ljudi, zašto ne bismo mogli da komuniciramo sa njima?", zapitao se on.

Kako bi bolje istražio svoje subjekte, Lili je otvorio Istraživački institut na Devičanskim ostrvima, gde je sa malom grupom kolega pokušavao da unapredi svoju studiju o komunikaciji sa delfinima. Lilijievi raniji eksperimenti su objavljeni u najpoznatijim časopisima kao što je Science, a bavili su se teorijom da su delfini sposobni da oponašaju obrasce ljudskog govora i da je komunikacija između ove dve vrste zaista moguća.

Lilijeve neobične metode imale su značajan uticaj na njegove rezulatate. Kao što je objašnjeno u jednom članku iz 1967., delfinima je ubrizgano 100 mikrograma LSD-a. On je primetio da su delfini na ovoj drogi glasniji nego inače.

Alen Ginsberg, Timoti Leri i Džon Lili 1991. Fotografija via Wikimedia Commons

Prave efekte Lili je uvideo kada su čovek ili drugi delfin ušli u rezervoar u kom je već bio delfin na LSD-u. Kada bi se to desilo, izazvalo bi da vokalizacija poraste za sedamdeset odsto i bude takva naredna tri sata. Drugim rečima dokle god delfin na LSD-u ima kontakt sa drugim sisarom, neće da umukne.

Lilijev rad je stvorio važne uvide u LSD i psihoterapiju, čak i ako na kraju nije uspeo da dokaže značajnu komunikaciju između dve vrste. Umesto toga, on je sa delfinima pričao "nemim jezikom" koji se sastojao iz besmislenih glasova i fizičkog kontakta. "Oni nam kažu kada ne žele da budemo sa njima u bazenu," rekao je Lili. "Rade to gestikulacijom, pokretima, klimanjem, kašljanjem, i ostalim neverbalnim načinima."

Reklame

A šta ćemo sa LSD-em? Lili je postigao poprilično zadivljujuć rezultat svojim eksperimentima koji su uključivali delfina koji je spasen nakon što ga je neko ranio harpunom. Prvobitni vlasnici delfina su uživali sa njim dok se nije desila jedna traumatična nesreća posle koje ovaj delfin "nije voleo da bude u blizini ljudi". Delfin se ponašao veoma uplašeno i uvek se držao po strani bazena kada bi se neko drugi pojavio u njemu.

Dve godine nakon nesreće, Lili je iskoristio ovog delfina u glavnom ogledu i ubrizgao mu 100 mikrograma LSD-a.

"Kako je efekat LSD-a nadolazio, 40 minuta nakom ubrizgavanja, delfin mi je prišao," napisao je Lili. "Nikada pre toga mi se nije približila. Ostala je mirna u bazenu sa jednim okom iznad vode i posmatrala me deset minuta bez prestanka. To je bilo skroz novo ponašanje. Pomerao sam se i obilazio okolo da vidim da li će moji pokreti izazvati neku novu reakciju i desilo se da me je ona pratila sve vreme. Posle toga mi je uvek prilazila deset puta bliže nego ranije."

Iako Lilijevi eksperimenti o komunikaciji sa delfinima na mnogo načina nisu etički i nisu dali neki značajni naučni rezultat, njegov rad je imao velik i pozitivan uticaj na način na koji ražmišljamo o drogama, psihologiji i komunikaciji između dve vrste. Zahvaljujući Lilijevom pristupu, delfini su prepoznati kao jedni od najinteligentnijih stvorenja na zemlji što je doprinelo njihovoj zaštiti. Čak su i istraživači SETI instituta iz Kalifornije rešili da očuvaju Lilijevo nasleđe tako što će uz pomoć komunikacije koju objavljaju delfini i ostale životinje napraviti filter pomoću kog će detektovati signale iz svemira.

Reklame

Polje delfino-ljudske komunikacije je danas živo i zdravo: Postoje mašine osposobljene da prevedu glasove delfina, a neka istraživanja su pokazala da je komlpleksnost jezika delfina jako blizu ljudskoj.

"Važna stvar koju smo dobili dajući LSD delfinima je da ono što smo videli nema značenja u verbalnoj sferi" napisao je Lili. "Smisao istraživanja je skroz u toj neverbalnoj razmeni. I tu smo napravili pomak. Nadam se da ćemo jednog dana, prihvatiti komunikacije na nekim drugim nivoima koje naš um može da dosegne".

Još na VICE.com: 

Ljudi nam pričaju o njihovim najgorim iskustvima na drogama

Lažni LSD u Srbiji

Advokat zoofil koji je imao seks sa delfinom je nova zvezda