Droge

Evo još dokaza da su sve vutre iste

Istraživači su otkrili gotovo identične nivoe THC-a i CBD-a u tri trećine sorti koje su analizirali, što nam govori da su nevažniji kanabinoidi ono što pravi razliku između različitih sorti vutre.
15.10.18
Unutar prostorije za uzgajanje u Koloradu.
Unutar prostorije za uzgajanje u Koloradu. Fotografija: Daniel Oberhaus/Motherboard

Prvobitno objavljeno na Motherboard.

Uđite u bilo koji dispanzer za kanabis u SAD, i pred vama će biti vrtoglavi broj opcija za omamljivanje. Kada je reč o cvetovima, možete da birate između sorti kao što su "Grin krek", "Alaskan Tanderfak" ili "Grendedi purp". Pored ovih naziva na cenovniku verovatno će stajati neke statistike o koncentraciji THC-a i CBD-a, dve osnovne psihoaktivne hemikalije u kanabisu. Ove brojke stvaraju utisak da postoji standardizacija i izvesnost po pitanju toga kakav će određeni proizvod imati efekat na vas.

Reklame

Postoji samo jedan problem: to su verovatno gluposti.

Kao što su istraživači Univerziteta Britanske Kolumbije to objasnili u radu nedavno objavljenom u Scientific Reports, mnoge sorte kanabisa sadrže gotovo identični nivo THC-a i CBD-a. Suzan Murč, hemičarka na Univerzitetu Britanske Kolumbije, i njene koleginice Elizabet Madž i Pola braun su ispitale 33 sorte kanabisa, potekle od pet različitih licenciranih uzgajivača u Britanskoj Kolumbiji. Ove istraživačice su zatim izvršile hemijsku analizu ovih sorti, da bi ustanovile koncentraciju 13 poznatih kanabinoida, uključujući i THC i CBD.

"Osnovni sastav THC-a i CBD-a se nije razlikovao kod 24 od 33 sorte koje smo ispitale", kaže mi Murč u mejlu. "Međutim, sve ove sorte imaju različite naslove i proizvođače, tako da kod 73 procenta sorti naziv zapravo ne znači da su drugačije , samo na osnovu THC-a i CDB-a."

Murč mi je rekla da mnoge od sorti koje su ona i njene koleginice proučavale reklamirane sa tvrdnjama da sadrže prilično različite nivoe CBD-a THC-a. Ona kaže da disparitet između procenta kanabinoida koji se koristi za marketing i stvarnog nivoa kanabinoida može da bude rezultat brojnih faktora, kao što su metode analize koje se koriste, varijacije na pojednim biljkama, degradacija usled skladištenja, ili neodgovarajućeg pakovanja.

Murč kaže da bi na pakovanjima trebalo da se navodi da postoji opseg mogućih vrednosti sadržaja CBD-a i THC-a u proizvodu, zato što je "nemoguće dati tačnu vrednost."

Reklame

"Ovo važi i za većinu prehrambenih proizvoda", kaže mi Murč. "Na primer, količina kalorija na pakovanju je više aproksimacija nego apsolutna vrednost, ali potrošači retko razumeju da može da se dogodi da je vrednost izmerena kod sadržaja jednog jedinog pakovanja, tako da je u pitanju prosek reprezentativnog uzorka proizvoda, a ne vrednost koja važi za proizvod kao takav“.

Tokom analiza, istraživačice su takođe identifikovale 21 ranije nepoznat kanabinoid, tip hemikalije koji takođe sadrži THC i CBD, koji mogu da budu odgovorni za različite efekte raznih vrsta vutre. Ovo navodi na zaključak da je pokušaj da se sorte diferenciraju samo na osnovu THC-a i CBD-a verovatno pogrešan pristup za klasifikaciju kanabisa.

"Procenjuje se da postoji nekoliko stotina, a možda i hiljada sorti kanabisa koje se trenutno uzgajaju na legalnim i nelegalnim tržištima", pišu mi istraživačice sa Univerziteta Britanske Kolumbije. "Moguće je da se hemijski identični ili veoma srodni biljni materijali prodaju pod nekoliko različitih naziva, proizvedeni od strane različitih proizvođača, i da ne postoji jasna definicija koncepcije ’sorte’."

Istorijski gledano, nelegalni uzgajivači sa ograničenim pristupom različitim vrstama biljka kanabisa bi ih uzgajali zajedno i proizodili nove sorte sa višim nivoom CBD-a i THC-a. Ali ipak, usled toga što ovi procesi nisu formalno praćeni, na kraju je uzgajano mnogo biljaka sa sličnim genomom, što je dovelo do nestanka genetske raznovrsnosti među biljakama kanabisa. Prema istraživačima, to je verovatno razlog zašto gotovo tri trećine sorti koje su analizirali imaju identičan nivo THC-a i CBD-a.

Reklame

"Ljudi su dugo imali neformalne programe uzgajanja", kaže Murč u izjavi. "U strukturisanom programu bismo pratili nasleđe, na primer, karakteristike i poreklo semena. Uz nestrukturisano uzgajanje, koje je trenutni normativ, određene biljke se izdvajaju zbog određenih karakteristika, i daje im se novi naziv."

Drugim rečima, nedostatak informacija o poreklu i hemijskom sastavu većine sorti kanabisa učinio je da bude teško dokučiti da li su dve sorte sa različitim nazivima zaista različite, u hemijskom smislu. Maloprodajno tržište vutre zasnovano na ukupnom sadržaju THC-a i CBD-a u cvetovima oslanja se na pretpostavku da može da se odredi potpuni hemijski sastav biljke. Međutim, kao što su istraživačice navele u svom izveštaju, "anegdotalni dokazi sugerišu na to da sorte sa sličnim sadržajem THC-a i CBD-a imaju drugačije efekte na ljudsku fiziologiju:"

Izgleda da osim CBD-a i THC-a postoji daleko više hemijskih faktora koji određuju prirodu opojnog dejstva određene sorte. Šta više, kao što su istraživačice otkrile, većina sorti sadrži gotovo identičan nivo CBD-a i THC-, tako da se razlike u efektima među sortama mogu uglavnom pripisati drugim kanabionoidima.

"Ono što nas više zanima su nepoznati kanabinoidi koji prave razliku između sorti", dodaje Murč. "Radimo na tome da otkrijemo koje su to nepoznate komponente."


Dopune: Nakon objavljivanja ovog članka, čitaoci su istakli da se u njemu ne pominje da li su navedene sorte Indika, Sativa, ili Hibridne. Zapravo, sve ove sorte su bile proučene, ali kao što su istraživači naglasili u svom radu, „Indika“ i „Sativa“ nisu „botaničke, niti hemotaksonomne klasifikacije“. One se pre koriste kao skraćenice da bi se opisali njihovi farmakološki efekti (drugim rečima, sative stimulišu, indike umiruju). Kao što su istraživači naglasili u svom radu, „Sadržaj THC-a može da bude identičan u te dve grupe za klasifikaciju“.

Dalje, mnogi čitaoci su pomenuli kako se terpeni koriste za diferencijaciju sorti. Terpeni su aromatična ulja koja nemaju psihoaktivna svojstva, već sorti daju miris ili "aromu". Dok terpeni svakako mogu da posluže da bi se razlikovale različite sorte, i za neke je primećeno da imaju psihoaktivne efekte (drugim rečima, anti-inflamatorne), fokus ovog istraživanja je bio isključivo na tome kako se kanabinoidi koriste za klasifikaciju kanabisa.