FYI.

This story is over 5 years old.

Fakultet

Saznali smo koji su životni ciljevi studenata u Beogradu

Dva najmanje poželjna cilja među studentima su bili život u skladu sa verom na pretposlednjem mestu i slava na poslednjem.
Fotografija via Flickr / Korisnik: Roberta

Studenti smera za socijalnu politiku i socijalni rad sa Fakulteta političkih nauka su prošle nedelje predstavili novo istraživanje o navikama, ponašanjima i stavovima studenata Beogradskog univerziteta. Istraživanje se najviše fokusiralo na rizična ponašanja među studentima, kao što je seks i konzumiranje psihoaktivnih supstanci. Jedan deo istraživanja je takođe posvećen vrednostima i životnim ciljevima studenata, a rezulati su jako zanimljivi.

Reklame

Sveobuhvatno istraživanje je uključilo studente iz svih naučnih oblasti. Za potrebe ove studije anketirano je 866 studenata sa različitih fakulteta - 54 odsto ispitanika su bile žene, a 46 odsto muškarci. Najveći broj ispitanika nam dolazi sa državnih fakulteta, 83 odsto, dok je 17 odsto ispitanika bilo sa privatnih fakulteta.

Uprkos dizanju panike u medijima i na društvenim mrežama da su rijaliti emisije i starlete upropastile mlade generacije i urušile "prave" vrednosti, rezultati govore da današnji studenti nisu pod njihovim uticajem. Barem ne kada je reč o najvažnijim životnim ciljevima.

Ispitanicima je traženo da odgovore koliko su im važni različiti životni ciljevi. Rezultati su zabeleženi na skali od nula do šest, a prvo mesto po važnosti je zauzeo cilj posedovanja stana. Drugo i treće mesto su zauzele želje za uspešnim prijateljstvima i brakom. Tek nakon uspešnog socijalnog i bračnog života studenti su rangirali zasnivanje porodice, humanitarni rad i društveni uticaj kao poželjne životne ciljeve.

Dva najmanje poželjna cilja među studentima su bili život u skladu sa verom na pretposlednjem mestu i slava na poslednjem. Pokazalo se da studenti ne pate za medijskom pažnjom. Čak ni društveni uticaj koji stiču akademskim radom i profesionalnim karijerama nije bio visoko na listi njihovih prioriteta.

Današnja omladina je okarakterisana kao hipnotisna masa željna lajkova i slave, ali vidimo da popularna opšta mesta ne predstavljaju ogledalo realnosti. I dok ne postoji ništa inherentno loše u potrazi za slavom, među studentima Beogradskog univerziteta su najvažniji životni ciljevi stambena samostalnost i zdrav socijalni i ljubavni život.