Srbijana

Trens u šumi

Otišli smo u šume Zapadne Srbije na pravi trens festival.
26.9.16

Trens je pravac elektronske muzike koji okuplja posebnu vrstu ljudi. Oni vole prirodu i zovu ih hipicima 21. veka. Da li je zaista tako istraživao je Galeb Nikačević na festivalu duboko u šumama Zapadne Srbije.