FYI.

This story is over 5 years old.

Droga

Najopasnija droga na svetu: krokodil u Rusiji

​Rusija je najveći potrošač heroina u svetu. Ali usled rastućeg siromaštva, sve je prisutnija nova, i najopasnija droga: krokodil.
Screen Shot 2019-11-14 at 11
print screen

Rusija je najveći potrošač heroina u svetu. VICE News je posetio gradić na granici sa Kazahstanom u kome je zavladala prava pošast među najsiromašnijim stanovnicima koji su, ostavljeni od svih, većinom zapali u mračan svet nove droge, "Krokodil", koja izjeda korisnike i iznutra i spolja. Nedostatak državnih rehabilitacionih centara otvorio je put verskim pokretima koji se brinu o zavisnicima.

U podešavanjima možete odabrati titl na srpskom jeziku.