uvodnik

FYI.

This story is over 5 years old.

VICE i AVON u borbi protiv nasilja nad ženama

VICE i AVON u borbi protiv nasilja nad ženama

Uvodnik.

U Srbiji je tokom 2018. godine ubijeno više od 23 žene u porodičnom nasilju. Gde god da se okrenemo danas, prisustvujemo različitim oblicima zlostavljanja žena - u kući, na poslu, na ulici, na internetu, u prevozu. Uvođenjem novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici država je tek sada započela pravu, institucionalizovanu borbu protiv nasilnika. Međutim, šta je sa zaostavštinom zataškanih i nevidljivih priča žena koje nisu stigle do borbe, a kamoli do pobede.

Reklame

Iako smo se u VICE Srbija bavili temama nasiljem nad ženama, ovog puta smo želeli da se obratimo i mladim devojkama, i ženama na selu, i institucijama i poručimo da smo istrajni u nameri da doprinesemo borbi protiv i prevenciji nasilja nad ženama.

Kada smo pre godinu dana razgovarali u redakciji o ovom serijalu, nije bilo lako mapirati teme sa kojima ćemo krenuti. Videle smo i prepoznale na prvom mestu u nama samima preživljeno nasilje, na ovaj ili onaj način. Iako ne razgovaramo o tome lako ni sa kim, bilo nam je lako da znamo kome da se obratimo, da pronađemo sagovornice, da jedna drugoj pomognemo. Nama je možda bilo lako, ali mnogima nije - i njima želimo da pomognemo i da im se obratimo i da nikad ne zaboravimo žene koje su ubijene naočigled svoje dece, u kući, na poslu, na ulici.

Zato veliko hvala svim autorkama i sagovornicama koje su učestvovale u stvaranju ovog serijala, kao i kompaniji AVON koja je želela da se pridruži našoj kampanji i Autonomnom ženskom centru na podršci i smernicama.

Ovaj serijal nastao je u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom a uz podršku AVON Srbija.