FYI.

This story is over 5 years old.

Droga

U Srbiji veliki broj roditelja i dalje ne može da provali da im se dete drogira

Nove droge, neke koje nisu ilegalne, novi pojmovi - roditelji i da hoće ne mogu da pohvataju sve te nove trendove u drogiranju njihove dece.
Fotografija via Flickr / Korisnik: Rafael Castillo

Najveći strah roditelja, u vezi sa neodgovornim ponašanjem dece, osim da će da zakače maloletničku trudnoću, da će da ih neko trafikuje, jer se nalaze sa nepoznatim ljudima, je verovatno taj da im deca ne upadnu u kandže droge. Iako se stalno pojavljuju nove droge koje je nemoguće ispratiti, a neke čak i ne stignu da budu stavljene na listu nedozvoljenih supstanci, to ne znači da su roditelji u potpunosti upoznati sa "starim standardnim" drogama.

Reklame

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, 26. juna, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita" iz Novog Sada, sprovela je istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o zloupotrebi droga, tokom juna 2017. Roditelji, ipak, jesu danas malo upućeniji u to da li i kako deca mogu da se drogiraju, jer, kako stižu nove generacije dece, tako stižu i nove generacije roditelja koji se sve manje blamiraju na Fejsbuku i imaju manji generacijski jaz, pa malo više znaju o nekim kul i trendi stvarima. Ipak, koliko god bili kul današnji roditelji, zabrinjavajuće je to što, iako većina prepoznaje izgled ili način kako se zloupotrebljavaju najčešće psihoaktivne supstance u Srbiji i dalje postoji značajan procenat – 43 odsto roditelja koji imaju nizak stepen prepoznavanja jasnih pokazatelja zloupotrebe droga, pokazalo je ovo istraživanje. Ako klinci još ubace neke nove pojmove i sleng, taj procenat dodatno pada za 10 do 15 odsto.


Pogledajte film: Vikend ratnici


Ova bolnica pre godinu dana sprovela je istraživanje koje je pokazalo da je svaka četvrta mlada osoba u Srbiji probala drogu, a svaka druga od 15 do 30 godina ponuđena da drogu proba, što isključuje mogućnost da roditelji ovaj problem ignorišu i da se kao nekada davno nadaju najboljem i da će škola da da edukuje decu o onome šta treba. Ohrabruje podatak da se 80 odsto ispitanih roditelja trudi da redovno priča sa svojom decom na ovu temu, a da samo šest odsto roditelja smatra da dete „ne treba opterećivati tim pričama".

Reklame

Foto: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita"

Što se tiče odnosa prema narkomaniji, matorci su tu i dalje konzerve, jer i dalje imaju određene predrasude. Tako čak 52 odsto roditelja smatra da narkomanija i nije „prava bolest" nego „više slabost volje i ličnosti", a njih 50 odsto smatra da je za rešavanje problema potrebna samo „čvrsta volja", navodi se u istraživanju.

Foto: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita"

- Posledica ovakvog stava u slučaju pojave problema najčešće jeste neadekvatan pristup rešavanju problema, što dovodi do gubitka vremena i brojnih bezuspešnih pokušaja lečenja – objašnjava Milan Vlaisavljević, autor istraživanja i direktor bolnice „Vita".

On navodi da dobijeni rezultati i pored pozitivnih trendova i dalje pozivaju na oprez i odlučno angažovanje celokupnog društva, pre svega onih koji učestvuju u obrazovanju i vaspitanju dece jer su generatori širenja problema zloupotrebe droga i dalje prisutni. To što se na tržištu pojavljuju nove droge, o kojima se malo zna, samo povećava problem, a ono što je dobro, je to što ova tema postaje sve manje tabu u porodici, smatra Vlaisavljević.

Foto: Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita"

Za sada se roditelji najviše o ovome informišu u medijima, čak 65 odsto (TV/štampa 35,5 odsto, internet 29,5 odsto), a kao stručnjake i školu, za mesto edukovanja, navodi samo 10 odsto roditelja. I pored toga što u školama povremeno postoje predavanja o drogama, kojih se ja sećam kao vrlo smešnih i zastarelih, čak 79 odsto roditelja misli da nema dovoljno preventivnih programa, a njih 64 odsto bi se aktivno uključilo u takve programe, što znači da, ipak, škola još uvek ima značajno mesto kad je u pitanju edukacija o drogama.

Još na VICE.com

Mladi u Srbiji piju zato što gledaju odrasle kako to rade

Probala sam modafinil da vidim u čemu je stvar

Sve što do sada znamo o novoj drogi zaplenjenoj u Srbiji