FYI.

This story is over 5 years old.

Upoznajte Rome

Upoznajte Rome: Rom sam, Rom ću da umrem

Upoznajte Rome kroz hip hop bend - Roma Sijam.

U Srbiji živi i preživljava četrnaest romskih nacija koje koriste više od dvadeset dijalekata romskog jezika. Ono što ih sve spaja je diskriminacija, ali i način na koji se vesele. Kao što su svi Romi u Srbiji diskriminisani bez obzira na jezik, veru ili poreklo, tako ove razlike među njima nestaju kada se vesele. Kroz priču o mladim muzičarima susreli smo se sa mnogo ozbiljnijim temama kao što su identitet, jezik, obrazovanje i vera u sebe. Upoznajte Rome kroz hip hop bend - Roma Sijam.