FYI.

This story is over 5 years old.

Foto

Solarne i farme vetra bi mogle da donesu kišu u Saharu

Prema klimatskim modelima, projekti obnovljive energije u Sahari bi mogli da donesu kišu u pustinju što bi pokrenulo vegetaciju.
Fotografija: Jgremillot

Prvobitno objavljeno na Motherboard.

Sahara je savršena lokacija za industriju obnovljive energije. Ono što taj region čini legendarnim - sunce, pesak i malo populacije - u stvari su savršini uslovi za razvoj solarnih i farmi vetra. Mnogo projekata je već pokrenuto u pustinji, pre svega Sahara Solar Breeder Project koji ima za cilj da do 2050. godine iz pustinje snabdeva strujom pola sveta.

Iako je energetski potencijal Sahare već dugo poznata stvar, zanemarene su potencijalne implikacije tog razvoja. Tim koji vodi Jan Li, istraživač prirodnih resursa i ekoloških nauka, upravo se bavio ovom temom i objavio je rezultate svog istraživanje u novom broju časopisa Science.

Reklame

Oni su razvili klimatske modele promena temperature, padavina i vegetacije koje će se desiti ukoliko se 9 milion kvadratnih kilometara Sahara (0.1% cele pustinje) pretvori u solarne i farme vetra.

Li i njegove kolege su zaključili da bi taj projekat proizvo 4 puta više energije nego što je bio celokupni globalni energetski budžet u 2017. godini. Ali tim je takođe primetio da bi projekat stvorio i benefite za sam region kroz promenu temperature, količine padavina i stepena vegetacije u prostoru oko farmi.

"Rezultati naših eksperimenata sugerišu da bi instalacija ogromnog broja farmi, koje bi proizvodile dovoljno energije da zadovolje potrebe čitavog sveta, za rezultat imala pozitivan a ne negativan efekat na životnu sredinu u Sahari," pišu autori. "Ovo znači da bi pored izbegavanja stvaranja efekta staklene bašte koji nastaju preradom fosilnih goriva, solarne i vetroelektrane bi imale i druge pozitivne uticaje na životnu sredinu."

U slučaju farmi vetra, porasla bi temperatura i količina padavina zbog toga što bi turbine gurale topao vetar bliže površini. Solarne farme bi region učinile toplijim i vlažnijim kroz umanjenje refleksivnosti površine. Zajedno, ove dve vrste farmi bi povećale količinu padavina za duplo, što bi stimulisalo razvoj vegetacije, što bi onda za rezultat imalo stvaranje sistema navodnjavanja ovog suvog predela sveta.

Za sada, ovo su sve samo simulacije, i sve što je zamislio Lijev tim bi moralo da računa na različite probleme koji bi pratili tako veliki projekat.

Ali budućnost u kojoj Sahara postaje "zelena", na više načina, izgleda jako primamljivo.