FYI.

This story is over 5 years old.

Srbijana

Glasovi (ludila)

Upoznajte korisnike psihijatrijskih ustanova u Srbiji.

Čak 300,000 ljudi u Srbiji boluje od mentalnih bolesti, mada mnogi tvrde da se radi o konzervativnoj proceni, te da je taj broj i veći. Iako su korisnici psihijatrijskih usluga često stigmatizovani i skriveni od očiju javnosti, jedna grupa iz Beograda je rešena da se njihov glas čuje. Oni su odlučni u borbi za dostojanstven i ispunjen život – bez obzira na dijagnozu.

VICE Srbjia donosi priču o ljudima koji ne pristaju da budu nevidljivi. Odlučili su da ne dozvole da bolest bude njihovo određenje, već prilika da u sebi otkriju dublje istine i veće talente.