FYI.

This story is over 5 years old.

zatvor

Šta se dešava kada te u Srbiji uhapse zbog ubistva

"U roku od dva sata nakon lišavanja slobode, uhapšenom se mora obezbediti kontakt sa advokatom, a ono u filmovima što imaju jedan poziv, to je glupost"
Flickr.com Korisnik Dave Nakayama

Fotografija via Flickr/Korisnik Dave Nakayama

Prema podacima Zavoda za statistiku, u Srbiji su tokom 2015. godine zabeležena 102 ubistva. Poslednji događaj koji je celu zemlju ostavio u šoku je slučaj profesora fizičkog vaspitanja Dejana Krstičića, koji je izbo nožem dva sina blizanca, a jedan je preminuo od posledica napada.

Šta se dogodi kada te u našoj zemlji uhapse zbog ovog krivičnog dela? Prvo sam proučila zakone, a potom razgovarala sa pravnicima koji su mi rešili sve dileme oko zakonskih postupaka pri hapšenju, pritvaranju i zatvaranju osumnjičenog za ubistvo.

Reklame

Pritvor je, u Republici Srbiji, regulisan Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Prva stvar koju treba da znate je da ovaj zakon ne pravi razliku između pritvorenika za ubistvo i druga krivična dela. Ali ne idu nužno svi u pritvor, već samo lica za koje postoji osnovana sumnja da su učinila krivično delo ukoliko pokuša da se krije, očigledno izbegava da dođe na glavni pretres ili ako postoji verovatnoća da će ponoviti krivično delo.

Procedura

Policija može da vas uhapsi ako postoji razlog za određivanje pritvora, ali je dužna da vas sprovede nadležnom javnom tužiocu. Moguća su dva scenarija. Prvi je da vas policija po nalogu javnog tužioca zadrži do 48 sati i drugi - gde završavate u pritvoru po nalogu sudije za prethodni postupak. Dakle, pritvor može odrediti samo sud, a zadržavanje javni tužilac.

Kada policija privede lice lišeno slobode sudiji, on ga sasluša i odluči da li će mu odrediti pritvor. Sudija za prethodni postupak može odrediti pritvor u trajanju do 30 dana, a nakon toga može produžiti pritvor još dva puta. Ukoliko u ovom roku istraga nije okončana, veće od trojice sudija neposredno višeg suda može produžiti pritvor najviše za još tri meseca. Da vas poštedim matematike za početnike, to je pola godine čekićanja u pritvoru.

Fotografija via Flickr/Korisnik Keith Allison

Optužnica mora biti podignuta nakon poslednjeg produženja pritvora. Ukoliko se ne podigne, pritvorenik se mora osloboditi. Nakon podizanja optužnice odluku o produženju pritvora donosi veće koje čini tri sudije. Pritvor se produžava na svakih 60 dana. To znači da se na svaka dva meseca sudije ponovo sastaju i odlučuju o produženju pritvora. O svakoj odluci donosi se posebno rešenje protiv kojeg se može izjaviti žalba.

Reklame

Koja su prava pritvorenika 

Za sve nas koji smo o zakonskim pravima učili iz kriminalističkih serija, advokat Ognjen Rašuo ima nekoliko novosti.

U roku od dva sata nakon lišenja slobode, uhapšenom se mora obezbediti kontakt sa advokatom, a ono u filmovima kao da imaju jedan poziv, to je glupost – kaže Ognjen. Svako ko je u pritvoru mora imati branioca. Ukoliko nema novca, sud dodeljuje advokata sa liste branilaca po službenoj dužnosti. Osumnjičeni dobija papir na kome su objašnjena njegova prava.

Ali čekajte, to nije sve. Tokom pritvora dobijate i kretanje na svežem vazduhu u trajanju od najmanje dva sata dnevno. Možete da nosite svoju odeću, da koriste svoju posteljinu i da o svom trošku nabavljate hranu, knjige, stručne publikacije, štampu, pribor za pisanje i crtanje i druge stvari. Osim, naravno, predmeta za nanošenje povreda, narušavanje zdravlja ili spremanje bekstva.

Pritvorenici su sami dužni da održavaju higijenu u prostoriji u kojoj borave. Ako pritvorenik to zahteva, predsednik veća, uz saglasnost upravnika zavoda, može dozvoliti da on radi u krugu zavoda na poslovima koji odgovaraju njegovim sposobnostima, pod uslovom da to nije štetno za vođenje postupka. Za taj rad se dobija i novčana nadoknada koju određuje upravnik zavoda.

Kontakt sa spoljnim svetom

Posete su takođe dozvoljene. Ako se kojim slučajem nađete u pritvoru zbog ubistva, mogu da vas posećuju porodica i prijatelji ukoliko to sudija odobri.

Reklame

Branilac, Zaštitnik građana i Komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija Narodne skupštine, kao i predstavnik ovlašćene međunarodne organizacije javnopravnog karaktera, imaju pravo da nesmetano posećuju pritvorena lica i da sa njima razgovaraju bez tuđeg prisustva.

Druga opcija za kontakt sa spoljašnjim svetom je dopisivanje. Ako nemate nikoga ko bi vas posećivao u ovoj situaciji, uvek možete da računate na dobronamerne strance. Postoje osobe sa hibristofilijom, koje seksualno uzbuđuju ljudi koji su počinili zločin – što ponekad uključuje i slučaje ubistva.

Fotografija via Flickr/Korisnik liz west

Ipak, ne računajte na seksi selfije, jer pritvorenik ne može koristiti mobilni telefon ili druga sredstva namenjena za komunikaciju, što naravno, uključuje i internet.

Ko ide s kim?

Pritvorenik se smešta u odeljenje zatvorenog tipa. Prilikom smeštaja pritvorenika vodi se računa o ranijoj osuđivanosti, zdravstvenom stanju, ličnim sklonostima, jeziku koji govori i vrsti krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Dakle, ako ste završili u pritvoru zbog krađe žvaka, ne morate da se brinete da li delite sobu sa okorelim zločincima. Muškarci i žene se ne pritvaraju u iste prostorije.

Zdravstvena zaštita

Pregled lekara dobijaju svi pritvorenici, neposredno nakon lišavanja slobode i nalazi se unose u zdravstveni karton. Ako prilikom pregleda lekar utvrdi postojanje telesnih povreda, dužan je da o tome dostavi pismeni izveštaj upravniku zavoda. Pritvoreniku se mogu omogućiti podrška i pomoć službe za tretman u zavodu.

Reklame

Pored toga, lekar i služba za obezbeđenje dužni su da obrate posebnu pažnju na pritvorenike koji pokazujuju znake autodestruktivnog ponašanja i da o tome obavesti službu za tretman. Ipak, da biste iz zavoda prešli u neku drugu ustanovu poput bolnice, za to morate dobiti nalog od suda koji je odredio pritvor. Ovo ne važi jedino u hitnim slučajevima, o čemu se naknadno obaveštava nadležni sud.

Zatvor

Diplomirana pravnica, Kristina Radovanović mi objašnjava šta se dešava kada dođe vreme za služenje zatvorske kazne.

- Kad te osude, ako te osude na zatvorsku kaznu, ti do zakazanog datuma čekas da odeš u zatvor. U praksi se ljudi osuđeni za ubistva najčešće pravo iz pritvorskih jedinica prebacuju u zatvor. U načelu, nije moguće nekoga konstantno držati u pritvoru, nego samo ako postoje određeni rizici, na primer verovatnoća da ćeš da dovršiš ili ponoviš delo, da pobegneš iz zemlje ili nešto slično – objašnjava Kristina.

Moguće je da zatvorenik bude pušten pre isteka izrečene kazne. To se zove uslovni otpust i moguć je ako nisi disciplinski kažnjivan u zatvoru i ako si izdržao 2/3 kazne. Uslovni otpust nije moguć za one koji služe kazne za teško ubistvo. Dakle, moguće je da osoba koja služi kaznu zbog ubistva dobije raniji otpust, ali samo ako je izrečena kazna u rasponu od pet do 15 godina.

Ostalo je samo jedno pitanje, šta ako se na kraju ispostavi da uhapšeni nije kriv? Kada dobije oslobađajuću presudu, šta se dešava sa nedeljama ili mesecima koje je proveo u pritvoru? Pitala sam advokata, Ognjena Rašua da li u tom slučaju pritvorenik može da dobije novčanu nadoknadu od države?

Reklame

- Dobija nadoknadu, za to je dovoljno čak i da provede samo jedan dan u pritvoru. Ali mora da tuži državu ili da sklope vansudsko poravnanje - kaže Ognjen.

Još na VICE.com:

Deset pitanja koja ste oduvek želeli da postavite stražaru u CZ-u

Pitali smo dilere pečuraka sa Balija kako da izbegnemo zatvor

Upoznajte zatvor u kojem su društvene mreže dostupne zatvorenicima