FYI.

This story is over 5 years old.

Anonimni alkoholičari

Istraživali smo kako funkcionišu Anonimni alkoholičari Srbije

Kako AA funkcioniše u Srbiji i da li sastanci mogu da vam pomognu.
Fotografija: Jutjub skrinšot

Sastanci Anonimnih alkoholičara održavaju se dvanaest godina u Srbiji. Ovo udruženje, nama najpoznatije zbog popularnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, prvi sastanak u Beogradu je održalo u novembru 2006. godine, potom se raširilo i na druge gradove u Srbiji. Pomoć mogu da potraže i stranci, za koje se održavaju sastanci na engleskom jeziku.

Iako se AA sastanci u filmovima i serijama najčešće predstavljaju kao pozitivno iskustvo, koje vam može pomoći da se izborite sa zavisnošću, malo je onih u Srbiji koji znaju kako AA zaista funkcioniše i da li njihove metode mogu biti jedini odgovor na zavisnost od alkohola.

Reklame

Udruženje Anonimnih alkoholičara Srbije ne kontroliše nijedna nadležna zdravstvena ustanova, što je jedna od važnih inormacija za sve zavisnike koji odluče da potraže pomoć. U njemu se neće susreti sa stručnjacima u ovom polju, već isključivo sa ljudima koji su prolazili ili prolaze kroz slično iskustvo.

- Anonimni alkoholičari Srbije je udruženje građana registrovano u Agenciji za privredne registre. Kao i sve druge AA grupe u svetu, i naše dve grupe u Beogradu, kao i grupe u Novom Sadu i Subotici, radimo po preporukama Svetskog AA servisa (organizacija sastanaka, 12 koraka AA kao program duhovnog i emocionalnog razvoja, poštovanje tradicija) - rečeno je za VICE iz udruženja.

Istraživanje instituta "Batut" pokazalo je da čak 50 odsto mladih uzrasta od 14 do 16 godina povremeno pije alkohol, 20 odsto njih se povremeno opija, a sedam odsto njih redovno pije.

Prim.dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje ističe za VICE da je AA našlo svoje mesto u nacionalnom programu za prevenciju alkoholizma i zloupotrebe alkohola Republičke stručne komisije za alkoholizam.

- Međutim, oni nikako ne mogu da budu prepoznati kao udruženje koje se bavi terapijom - jer je reč o skupu laika i bivših alkoholičara - već predstavlja grupu za samopomoć i jedino u tom smislu je i prepoznata u nacionalnom programu Srbije - kaže Mladenović

On kaže da ako grupni sastanak vodi stručno lice, onda to predstavlja vid grupne psiho(socio) terapije i shodno tome ima potencijalne terapijske implikacije.

Reklame

- A ako grupni sasatanak vodi bivši zavisnik od alkohola onda to predstavlja vid udruživanja radi samopomoći, i može da bude od koristi u vidu ispunjenja slobodnog vremena, podrške u apstinenciji i rada na povratku samopoštovanja, što je svakako respektabilno, ali ne predstavlja vid terapije - nastavlja Mladenović.

Anonimni alkoholičari Srbije na svom sajtu ističu da je reč o "udruženju muškaraca i žena koji međusobno razmenjuju iskustvo, snagu i nadu sa ciljem da reše zajednički problem i pomognu i drugima da se oporave od alkoholizma".

- Na našim sastancima ne učestvuju psiholozi ni psihijatri kao stručna lica jer naše udruženje nije zdravstvena ustanova. Od kada je osnovano, udruženje AA u celom svetu vodi se idejom i iskustvom da jedan alkoholičar može da pomogne drugom alkoholičaru, deljenjem svog iskustva, snage i nade, empatijom, druženjem, nesebičnim pomaganjem, kao i mentorskim radom sa novodošlima, ako oni tu pomoć žele - rečeno je za VICE iz AA.

Kako nam je objašnjeno po tradicijama, koje se poštuju u svim AA udruženjima u svetu, u AA ne postoje vođe, a još manje plaćene funkcije.

- Kao što piše u tradicijama 'naše vođe su samo sluge od poverenja - kažu oni.

AA je postavljen tako da sve funkcije - voditelji sastanaka, sekretar, blagajnik - traju od 6 meseci do godinu dana i članovi se rotiraju na tim zadacima, kako bi svako imao mogućnosti da da svoj doprinos radu udruženja i širenju poruke. Takođe nam kažu da se trude da poštuju preporuke da u ovim dužnostima uzimaju učešće članovi koji imaju najmanje 6 meseci (voditelji sastanaka) odnosno jednu godinu (sekretar i blagajnik) stabilne treznosti. Rad grupe je postavljen prema programu koji podrazumeva prestanak konzumiranja alkohola, dolazak na sastanke i rad na emotivnom i duhovnom napretku. Ne postoji članarina, niti se primaju donacije, da, kako nam kažu,pitanja novca, imovine i prestiža ne bi ugrozila primarni cilj udruženja - prenošenje poruke onim alkoholičarima koji još uvek pate - da je oporavak moguć.

Reklame

- Osnovni princip rada udruženja je anonimnost, a jedini uslov za članstvo u grupi je želja da se prestane sa pićem - kažu nam u AA.

Međutim da li je želja u kombinaciji sa sastancima AA dovoljna?

Mladenović odgovara: "Apsolutno ne!"

- Zavisnost od alkohola mora da se leči, a udruženja za samopomoć mogu samo da pomažu u tom procesu i to prevashodno u sferi socijalne reintegracije - kaže on.

Kako on kaže, alkoholizam može da se leči medicinski, a blaže forme alkoholizma i zloupotreba alkohola i psihoterapijski, i to samo od strane kvalifikovanih psihoterapeuta.

- Kao što neko ko je sam operisan od slepog creva, ne može na kontu svog iskustva da operiše druge ljude, tako i bivši alkoholičari ne mogu na kontu svog iskustva da leče druge ljude - priča on.

Poslednji podaci Svetske banke, iz 2015. godine, pokazuju da Srbija nalazi u samom vrhu potrošnje alkohola po glavi stanovnika. Naime, u proseku, jedan građanin Srbije popije 12,9 litara alkohola godišnje, zbog čega smo završili na neslavnom sedmom mestu liste Svetske banke.

Ipak iz AA tvrde da njihov Program 12 koraka deluje, dodajući da je veliki broj rehabilitacionih centara i klinika prihvatio program kao deo svoje terapije i upućuju svoje pacijente da uz pomoć Anonimnih alkoholičara održavaju kvalitetnu treznost.

- Ne mislimo da smo jedini koji imaju odgovor vezan za problem pića. Nemamo svoje mišljenje o medicinskim aspektima lečenja. Mi samo znamo da Program Anonimnih Alkoholičara deluje skoro bez izuzetka na svakog novog člana, ukoliko iskreno želi da prestane da pije - navode iz AA Srbija.

Reklame

Sa druge strane Mladenović ističe da je verovatnoća da njihove aktivnosti pomognu u tretmanu zavisnosti od alkohola na "nivou spontanog izlečenja".

- I to samo ako pod izlečenjem podrazumevamo samo apstinenciju, a ne i kompletnu promenu stila života i životne filozofije - kaže on.

On kaže da imajući u vidu činjenicu da taj pokret postoji oko 80 godina, verovatno ima neke uspehe u smislu održavanja apstinencije i podrške bivšim zavisnicima od alkohola.

- Ja sam psihijatar i psihoterapeut I bavim se lečenjem osoba zavisnih od alkohola, a ko što rekoh cilj udruženja bivših alkoholičara trebalo bi da bude vezan za segment socijalne reintegracije i rehabilitacije - zaključuje Mladenović.

Kao što smo već rekli, program Anonimnih alkoholičara veoma je popularan u SAD, pa je najveći broj istraživanja o efektnosti Programa 12 koraka sproveden upravo tu. Devedesetih godina pokrenut je Projekat MATCH, istraživanje koje nasumično razmeštalo pacijente u Program 12 koraka, na kognitivnu bihejviorističku terapiju, i motivacionu terapiju. Rezultati su bili dobri za Program 12 koraka, u evaluaciji objavljenoj tri godine nakon što je pokrenuto istaživanje, naučnici su zaključili da ima malo različitosti u efektivnosti ovih metoda, ali i da Program 12 koraka pokazuje moguću "malu prednost" kada je reč o smanjenju konzumacije alkohola.

Skot Tonigan, stručnjak za bolesti zavisnosti i naučnik Univerziteta Nju Meksiko u više navrata je govorio da gotova sva istraživanja podržavaju pravilo "trećine": Oko jedne trećine ljudi uspeva da drži pod kontrolom zavisnost od alkohola zahvaljujući Programu 12 koraka, druga trećina dobije nešto iz ovog programa, ali se ne oporavi u potpunosti, a treća ne dobije ništa.