FYI.

This story is over 5 years old.

Motherboard

Oni prave oružje na 3D štampačima

​Pogledajte fascinantan dokumentarni film o pokretu američkih anarhista koji na 3D štampačima prave oružje.

Pogledajte fascinantan dokumentarni film o pokretu američkih anarhista koji na 3D štampačima prave oružje. Zbog povećanog broja zločina počinjenih vatrenim oružjem, SAD su 2013. godine donele zakone koje pooštravaju kontrolu prilikom kupovine i prodaje oružja.

Dvadesetpetogodišnji Kodi Vilson studira pravo na Univerzitetu u Teksasu i iz protesta prema novoj politici države rešio je da napravi svoju pušku uz 3D štampač. I tako je nastao ceo pokret anarhista, željnih oružja proizvedenog na kompjuteru u štampaču. Srpski titlovi se nalaze u podešavanjima videa