FYI.

This story is over 5 years old.

Upoznajte Rome

Upoznajte Rome: Egzon

Egzon ima 18 godina i sa porodicom živi u mahali Mali Leskovac u Beogradu. Svakog dana obilaze kontejnere, sakupljaju sekundarne sirovine i mesečno zarade između 50 i 60 evra
Romi

U prvom filmu novog VICE Srbija serijala Upoznajte Rome, išli smo "u kante" sa Egzonom. Egzon ima 18 godina. Sa porodicom živi u mahali Mali Leskovac u Beogradu. Svakog dana obilaze kontejnere, sakupljaju sekundarne sirovine i mesečno zarade između 50 i 60 evra. Na ovaj način preživljava više od 20.000 Roma izbeglih 1999. godine sa Kosova koji su spas potražili u Beogradu. Sa regulisanjem procesa recikliranja u Srbiji, ova i mnoge druge romske porodice ostaće bez jedinog izvora prihoda.

Reklame