Alekasndrija Ajdukovuć

  • Gde sam kupila ove sandale

    Slikala sam polaroidom stopala žena u sandalama sa otvorenim prstima, jer imam izvesnu fiksaciju na cipele tog tipa. Žene su bile oduševljene što me to zanima.