Daisy Jones and Emma Garland

  • Sva Rijanina lica

    Od ’Rijane koja je uvek na odmoru’, do ’Rijane – lezbejke sa Šakirom’, koja je najbolja od svih?